Groep 6


Voor in uw agenda:.

* Maandag 14 januari: luizencontrole.
* Woensdag 6 februari: studiedag voor de leerkrachten, de kinderen zijn die dag vrij.
* Donderdag 14 en dinsdag februari: 10-minuten gesprekken.
* Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart: Voorjaarsvakantie.
* Maandag 4 maart: studiedag voor de leerkrachten, de kinderen zijn die dag vrij.

Algemene zaken:
- De agenda en de map moeten elke dag mee naar huis en de volgende dag mee naar school worden genomen.
- De inloop is op maandag en woensdag van 8.25-8.30 uur.
- Groep 6 gymt op maandag, de leerlingen kunnen die dag gewoon op school worden gebracht en opgehaald.
- De fruitdagen zijn op dinsdag en vrijdag. 


Boekbespreking en spreekbeurt:
De data voor boekbespreking en spreekbeurt zijn afgesproken. Alle kinderen hebben de data in hun agenda gezet. De lijst met data hangt ook naast de deur van de klas in de gang, wilt u dit nog eens controleren. Hierop kunnen de kinderen ook de titel van het boek voor hun boekbespreking zetten of het onderwerp van hun spreekbeurt. 


Toets Aardrijkskunde thema 2 en topo Noord-Brabant en Limburg30 januari 2019.

De toets bestaat uit 10 opdrachten waarbij de kinderen bij het topokaartje aangeven welke plaats, rivier, zee, etc  bij het nummertje ligt. De kinderen moeten dus goed zicht hebben op waar de geleerde rivieren, plaatsen etc liggen in Nederland. 
Dit kan geoefend worden met de kaartjes die u heeft meegekregen. U kunt dit oefenen door te zeggen 'wijs aan waar het IJsselmeer ligt' en door dit om te draaien, u wijst een plek aan en uw zoon/dochter zegt wat u aanwijst. Dit kan mondeling, maar ook door het op te schrijven, uw kind oefent dan ook de schrijfwijze (denk aan hoofdletters!). 

Hiernaast heeft de toets nog 5 meerkeuze vragen. Deze hebben naast topo te maken met de leerstof die de kinderen ook hebben gehad (de samenvatting) en zijn in de lessen aan bod geweest
Foto's:


R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2019
Website en ontwerp door Condept