Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8


Agenda

Maandag 23 april:

Dinsdag 24 april: Stelopdracht af

Woensdag 25 april: Kijkuurtje project

Donderdag 26 april: Wandeling verzetsmuseum

Vrijdag 27 april:  Vrij; Koningsdag


Maandag 14 mei:

Dinsdag 15 mei: 

Woensdag 16 mei:

Donderdag 17 mei:

Vrijdag 18 mei:


Naar het Rijksmuseum

23 januari ging groep acht naar het Rijksmuseum. We moesten in de klas om tien voor half negen verzamelen. Iedereen kwam op tijd en    we gingen weg. Aan het begin ging het fout de bestuurder reed iemand aan. Dat was het verkeersmannetje. Juf Marieke ging kijken of het goed ging . Gelukkig was die niet dood. Onderweg was het heel leuk. Maar Kevin voelde zich niet zo lekker en Kane lag lekker te tukken(ZZzzzzz). We hadden op de heenweg wel wat file, daarom waren we wat later in het Rijksmuseum. Maar het was wel heel leuk. We kregen een rondleiding door de Gouden Eeuw. We hebben de Nachtwacht, het portret van Michiel de Ruyter gezien en nog veel meer schilderijen. Ook mochten we een snoepje uit die tijd proeven, en aan allemaal specerijen ruiken. Het was erg leuk in het Rijksmuseum

Getypt door Luutze en Thomas.
Middelbare Scholen bezoeken 

 

Gsg

Dinsdag 3 oktober

De richting die je hier kunt krijgen is: Mavo, Havo, VWO

we zijn met de groepen 7\8 en 8 naar het gsg geweest. in het havo atheneum gebouw kregen we een presentatie te zien over de school zelf en de richtingen die je kan kiezen . Daar na kregen we nog een lesje scheikunde en daarna zijn we naar het brugklasgebouw gefietst. Daar kregen we ook nog Engels en Muziek.

Goudse Waarden,Calslaan

Maandag 27 oktober

De richting die je hier kunt krijgen is: Havo VWO 

Binnen bij de Goudse waarden werden we in groepjes gedeeld ook met de andere groep 8 van 7/8 erbij, elk groepje krijg een presentatie te zien. Na de presentatie moest je naar de aula om een kaartje te met een vak erop, en moest je daarheen. De vakken waren onder andere: scheikunde, wiskunde, biologie, rondleiding, en koken en nog veel meer. Met de rondleiding kreeg je wat te eten en drinken.Toen we klaar waren werd er nog wat verteld en mochten naar huis!

Wellant

Maandag 20 november

De richting die je hier kan kiezen is: VMBO

 Op het plein staat een hele grote kas, maar ook veel hokken van bijvoorbeeld: een varken, een pony, ratten, hamster en nog veel meer. Het wellant is dus een groene school. Ook hier kregen we verschillende lessen zoals: stratenleggen,armband van bloemen maken, computerles, pizza’s maken, tuin teken en nog veel meer!

We hebben er ook een tasje bij gekregen!

Goudse Waarden, Kanaalstraat

Dinsdag 21 november

De richting die je hier kunt krijgen is: VMBO, Mavo en Mavo+

Toen we binnen kwamen bij de Goudse Waarden werden we ingedeeld in 2 groepen, met groep 8 van 7/8 erbij. We gingen eerst naar de aula waar er dingen werden verteld over de Goudse Waarden, en wat we allemaal gingen doen. De dingen wat we gedaan hebben is onder andere: wiskunde, koken, Nederlands, iets met auto’s, een sleutelhanger maken, zorg en welzijn en nog veel meer!         

 We hebben er ook een tasje bij gekregen met info en een pen!

Antonius College

Vrijdag 1 december

De richting die je hier kunt krijgen is: Havo, Atheneum, TTO

Toen we binnen kwamen stond er een bord  met: Welkom Bijenkorf!

We kregen eerst een kleine rondleiding en informatie over de school. We gingen naar een lokaal waar we onze jassen mochten neerleggen. We werden weer in 2 groepen gedeeld. Eerst gingen we naar Engels, daarna ging de ene groep naar Frans en de andere naar wiskunde. Tussendoor kregen we een koekje en drinken. Aan het einde moesten we weer onze jassen halen en weer terug naar school!                                                         Gemaakt door: Lisa en Kimberly!R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2018
Website en ontwerp door Condept