Scalagroep 7/8

Scalagroep 7/8

Lestijd: maandagmiddag 13.15 - 15.15 uur


Strikt Geheim
Komende periode is dit het rekenkundige project. Tijdens dit project worden in tweetallen geheimschriften gemaakt, gelezen en gedecodeerd. Samenwerking en planmatig werken is van cruciaal belang. Ter afsluiting ontwerpen ze een eigen geheimtaal, met in hun achterhoofd al de verschillende soorten codeersystemen die er op de wereld bestaan. 


Filosofie
Bij filosofie wordt druk nagedacht en gesproken over verschillende morele dilemma's.
R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2018
Website en ontwerp door Condept