Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

  • Wanneer de directie van de school besluiten neemt, moet voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR gevraagd worden. 
  • In bepaalde gevallen heeft de directie de instemming of het advies van de MR nodig.
  • De MR doet op eigen initiatief voorstellen en maakt standpunten kenbaar.
  • De notulen en de agenda worden ook regelmatig op de website geplaatst.

 

Gezocht

Enthousiaste ouder die de Medezeggenschapsraad willen komen versterken. Aan het einde van het schooljaar neemt de MR afscheid van een lid van de oudergeleding, Patricia Olsthoorn en een lid van de personeelsgeleding, Lia Rijnbeek. We willen hen heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange enthousiaste inzet en inbreng! Vanwege hun vertrek zoekt de MR een ouder die lid willen worden. 

Heeft u belangstelling, of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar: secretarismr.bijenkorf@degroeiling.nl  De MR (2017-2018) bestaat uit de volgende leden

 De oudergeleding:

  • Martijn van Ommeren - Voorzitter (vader van Nora groep 4, Jolien groep 2/3 en Bo)
  • Patricia Olsthoorn (moeder van Femke V.O. en Tessa groep 6)
  • Daniella Rui (moeder van Zyon groep 3 en Nova 2/3)

De personeelsgeleding:

  • Juf Lia Rijnbeek (groep 7, tevens GMR-lid)
  • Juf Karin Bruijnen (groep 1/2A)
  • Juf Janine Grootveld-Zielhorst - Secretaris (groep 2/3 en 6) (tevens moeder van Leanne groep 4 en Milou groep 1/2A)


De geplande vergaderingen voor dit schooljaar:

12 september, 14 november, 16 januari, 12 maart, 17 april, 4 juni en 9 juli. 

LET OP: de laatste vergadering is verzet. 9 juli is de correcte datum.

Elke vergadering start om 20.00 uur in de teamkamer van De Bijenkorf.Activiteitenplan MR De Bijenkorf 2017 2018.pdf


Huishoudelijk reglement MR.pdf


Medezeggenschapsreglement.pdfDe MR is bereikbaar via email: SecretarisMR.Bijenkorf@degroeiling.nl 


Een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via secretarismr.bijenkorf@degroeiling.nl 

R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2018
Website en ontwerp door Condept