Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

  • Wanneer de directie van de school besluiten neemt, moet voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR gevraagd worden. 
  • In bepaalde gevallen heeft de directie de instemming of het advies van de MR nodig.
  • De MR doet op eigen initiatief voorstellen en maakt standpunten kenbaar.
  • De notulen en de agenda worden ook regelmatig op de website geplaatst.

Documenten van de MR:

MR jaarverslag 2018-2019.pdf

Activiteitenplan MR De Bijenkorf 2019 2020.pdf

Huishoudelijk Reglement Bijenkorf.pdf

Medezeggenschapsreglement.pdf

 

 De MR (2019-2020) bestaat uit de volgende leden

 De oudergeleding:

  • Martijn van Ommeren - Voorzitter (vader van Nora groep 6, Jolien groep 4 en Bo)
  • Daniella Rui (moeder van Zyon groep 5a en Nova 3/4)
  • Emil Wagemakers (vader van Jasmijn groep 6 en Jort peutergroep)

De personeelsgeleding:

  • Juf Marieke Hamersma (groep 3/4) 
  • Meester Gert-Jan Jongenotter (groep 8 en Scalagroepen)
  • Juf Janine Grootveld - Secretaris (groep 3) 


De geplande vergaderingen voor dit schooljaar:


maandag 16 september 2019

donderdag 14 november 2019

donderdag 16 januari 2020

maandag 9 maart 2020

maandag 18 mei 2020

donderdag 2 juli 2020


Elke vergadering start om 19.30 uur in de teamkamer van De Bijenkorf.


Even voorstellen:

Volgens foto van links naar rechts:


Janine Grootveld 

Ik heet Janine Grootveld en zit namens het personeel van De Bijenkorf in de MR. Dit schooljaar mag ik de kinderen in groep 3 leren lezen en rekenen. Vooral het lezen is een heel bijzonder en leuk proces om te mogen begeleiden. Ik geniet enorm van de kinderen. De zitting in de MR is een fijne afwisseling in mijn werk. Het beleidsmatig en doelgericht bezig zijn geven mij veel voldoening. Tevens is De Bijenkorf ook de school waar mijn eigen kinderen met veel plezier naar toe gaan. 


Gert-Jan Jongenotter

Sinds vorig schooljaar ben ik de meester van groep 8 en de verschillende Scalagroepen op de Bijenkorf. Ik heb het erg naar mijn zin en ben inmiddels ook aangeschoven in de medezeggenschapsraad. Een mooie manier om de school nog beter te leren kennen en op een andere manier mee te helpen goed onderwijs te verzorgen voor de kinderen van onze school. Ook in deze functie is mijn doel te bouwen aan een structuur waarin ieder kind zijn of haar mogelijkheden en talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Heel mooi om daar ook als MR-lid een bijdrage aan te mogen leveren.

 


Daniella Rui

Ik ben Daniella Rui, moeder van Zyon (groep 5A) en Nova (groep 3/4) en wij wonen samen met Niko in Gouda.
Ik ben werkzaam als consultant Sociaal Domein bij Centric en ik ben erg actief met zingen: individueel, als duo en in een semi professioneel koor.
Ik heb vroeger zelf ook op de Bijenkorf gezeten en vind het belangrijk om mee te kunnen denken, ontwikkelen en beslissen over ontwikkelingen in het onderwijs. Door in de MR te zitten, kan ik optimale invloed uitoefenen om hier een zo positief mogelijke bijdrage aan te kunnen leveren.

Martijn van Ommeren

Ik ben Martijn van Ommeren, vader van Nora (groep 6), Jolien (groep 4) en Bo en ik woon samen met Laura. In ben werkzaam als Coördinator P&O op het Kalsbeek College in Woerden. Sinds 2014 zit ik in de MR en sinds de zomer van 2015 als voorzitter. Ik vind het belangrijk dat de ouders mee kunnen denken over het schoolbeleid om samen te kunnen waken over de kwaliteit van het onderwijs en de belangen van zowel de leerlingen, personeelsleden en ouders.
Als er bij jullie vragen leven of zaken zijn die jullie graag via de MR onder de aandacht willen brengen, spreek ons dan gerust aan of maak het kenbaar door te mailen.


Karin Bruijnen

Karin heeft helaas afscheid genomen van De Bijenkorf en is momenteel werkzaam op een andere school.

Marieke Hamersma neemt het MR stokje van haar over en zal zich spoedig aan u voorstellen. 


Emil Wagemakers

Ik ben Emil Wagemakers, de vader van Jasmijn (groep 6) en Jort (peutergroep) en wij wonen gezellig in de Steinenbuurt.
Ik heb een eigen bedrijf (Het Staat Gedrukt) en daar houd ik me bezig met allerlei soorten drukwerk / signing.
Ik vind het belangrijk dat in de MR zowel de ouders als de leerkrachten mee kunnen denken en kunnen adviseren over de diverse vraagstukken waar de Bijenkorf als school mee te maken krijgt.
Als lid van de MR probeer daar ik een positieve bijdrage te aan leveren.


De MR is bereikbaar via email: SecretarisMR.Bijenkorf@degroeiling.nl 


Een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via secretarismr.bijenkorf@degroeiling.nl 


R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2020
Website en ontwerp door Condept