Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

  • Wanneer de directie van de school besluiten neemt, moet voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR gevraagd worden. 
  • In bepaalde gevallen heeft de directie de instemming of het advies van de MR nodig.
  • De MR doet op eigen initiatief voorstellen en maakt standpunten kenbaar.
  • De notulen en de agenda worden ook regelmatig op de website geplaatst.

 

 De MR (2017-2018) bestaat uit de volgende leden

 De oudergeleding:

  • Martijn van Ommeren - Voorzitter (vader van Nora groep 4, Jolien groep 2/3 en Bo)
  • Patricia Olsthoorn (moeder van Femke V.O. en Tessa groep 6)
  • Daniella Rui (moeder van Zyon groep 3 en Nova 2/3)

De personeelsgeleding:

  • Juf Lia Rijnbeek (groep 7, tevens GMR-lid)
  • Juf Karin Bruijnen (groep 1/2A)
  • Juf Janine Grootveld-Zielhorst - Secretaris (groep 2/3 en 6) (tevens moeder van Leanne groep 4 en Milou groep 1/2A)


De geplande vergaderingen voor dit schooljaar:

12 september, 14 november, 16 januari, 12 maart, 17 april, 4 juni en 4 juli. 

Elke vergadering start om 20.00 uur in de teamkamer van De Bijenkorf.Activiteitenplan MR De Bijenkorf 2017 2018.pdf


Huishoudelijk reglement MR.pdf


Medezeggenschapsreglement.pdfDe MR is bereikbaar via email: SecretarisMR.Bijenkorf@degroeiling.nl 


Een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via secretarismr.bijenkorf@degroeiling.nl 

R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2018
Website en ontwerp door Condept