Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

Zoals u allen zult weten heeft De Bijenkorf een Ouderraad, welke bestaat uit enkele vaders en moeders die samen met het team allerlei activiteiten organiseren. Dit zijn leuke, gezellige en vaak ook bijzondere activiteiten die ervoor zorgen dat de kinderen met plezier zullen terugdenken aan hun tijd op De Bijenkorf.

Dankzij de inzet van de Ouderraad, maar vooral dankzij de ouderbijdrage die alle ouders aan het begin van het schooljaar betalen, is het mogelijk om de volgende belevenissen te organiseren:

 

 • de kinderboekenmarkt;
 • het bezoek van Sinterklaas;
 • de kerstviering;
 • verkleedfeest;
 • projectweek;
 • de paasviering;
 • sportdag;
 • bezoek kinderboerderij;
 • schaatsen;
 • avondvierdaagse;
 • musical groep 8;
 • schoolreisje, kleuterfeest, kamp;
 • moeder- en vaderdag;
 • activiteiten rondom de eerste en de laatste schooldag;
 • bijdrage aan het createam;
 • bijdrage in de vorm van het klassenbudget, waarmee iets voor de klas zelf gedaan of gekocht kan worden.

 

Daarnaast hebben zaken als veiligheid in en rond de school (schoolongevallenverzekering, verkeersveiligheid, speeltoestellen) de aandacht van de Ouderraad.

Betrokkenheid

Uw hulp is hard nodig om al die speciale momenten in het schooljaar mogelijk te maken! Alle bovengenoemde activiteiten kunnen namelijk alleen georganiseerd worden met uw financiële steun, in de vorm van de ouderbijdrage. Maar minstens zo belangrijk is de inzet van ouders bij deze evenementen! Hierbij kunt u denken aan structurele hulp door actief deel te nemen aan de Ouderraad, maar zeker ook door de handen uit de mouwen te steken en eenmalig uw hulp aan te bieden tijdens een van deze feestelijkheden. Een leuke manier om bij de school en uw kind(eren) betrokken te zijn.

Heeft u interesse in het werk van de Ouderraad of wilt u meer informatie, neem contact op via secretarisouderraad.bijenkorf@degroeiling.nl

Samen met de leerkrachten, de kinderen én u maken we er weer een topjaar van!

Ouderraad De BijenkorfSamenstelling Ouderraad 2018-2019

 

De Ouderraad kent een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een aantal leden. In totaal bestaat de Ouderraad uit dertien ouders. Twee leerkrachten wonen namens het team de bijeenkomsten bij.

 

Bestuur:

 

Ernst-Jan van Gils (voorzitter)

Janine van den Brink (secretaris)

Sander Provoost (penningmeester)


Leden: 


Janeke van den Berg-de Zeeuw

Merel Hoogendoorn

Jantien Jonkheijm

Rommy de Leeuw

Nicoline Pels

Marjolijn Schuijt

Stefanie van Sister

Lindsey Koelewijn

Saskia Laugs
Nathalie v.d. Voort

 

Leerkrachten: 


Bianca van den Hoek (groep 4)


 

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

 

Dinsdag 18 september (incl jaarvergadering)

Woensdag 17 oktober
Maandag 26 november
Woensdag 16 jjanuari

Dinsdag 26 maart

Donderdag 20 juni

 

Wilt u eens een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via secretarisouderraad.bijenkorf@degroeiling.nl


R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
© 2019
Website en ontwerp door Condept