Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

  • Wanneer de directie van de school besluiten neemt, moet voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR gevraagd worden. 
  • In bepaalde gevallen heeft de directie de instemming of het advies van de MR nodig.
  • De MR doet op eigen initiatief voorstellen en maakt standpunten kenbaar.
  • De notulen en de agenda worden ook regelmatig op de website geplaatst.

Documenten van de MR:

MR jaarverslag 2018-2019.pdf

Activiteitenplan MR De Bijenkorf 2019 2020.pdf

Huishoudelijk Reglement Bijenkorf.pdf

Medezeggenschapsreglement.pdf


Notulen:

2020-11-16 MR notulen.pdf

2021-02-03 MR Notulen.pdf

 

 De MR (2020-2021) bestaat uit de volgende leden

 De oudergeleding:

  • Daniella Rui - voorzitter (moeder van Zyon groep 6/7 en Nova 4/5)
  • Emil Wagemakers (vader van Jasmijn groep 6/7 en Jort 1/2D)

De personeelsgeleding:

  • Juf Marieke Hamersma (groep 3B) 
  • Meester Gert-Jan Jongenotter (groep 7/8 en Scalagroepen)
  • Juf Anouschka Marinus (groep 6/7) 


De eerste vergadering voor het nieuwe schooljaar 2020-2021:


woensdag 23 september 2020


Elke vergadering start om 20.00 uur in de teamkamer van De Bijenkorf.


Even voorstellen:Gert-Jan Jongenotter

Sinds vorig schooljaar ben ik de meester van groep 7/8 en de verschillende Scalagroepen op de Bijenkorf. Ik heb het erg naar mijn zin en ben inmiddels ook aangeschoven in de medezeggenschapsraad. Een mooie manier om de school nog beter te leren kennen en op een andere manier mee te helpen goed onderwijs te verzorgen voor de kinderen van onze school. Ook in deze functie is mijn doel te bouwen aan een structuur waarin ieder kind zijn of haar mogelijkheden en talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Heel mooi om daar ook als MR-lid een bijdrage aan te mogen leveren.

 

Daniella Rui - voorzitter

Ik ben Daniella Rui, moeder van Zyon (groep 6/7) en Nova (groep 4/5) en wij wonen samen met Niko in Gouda.
Ik ben werkzaam als consultant Sociaal Domein bij Centric en ik ben erg actief met zingen: individueel, als duo en in een semi professioneel koor.
Ik heb vroeger zelf ook op de Bijenkorf gezeten en vind het belangrijk om mee te kunnen denken, ontwikkelen en beslissen over ontwikkelingen in het onderwijs. Door in de MR te zitten, kan ik optimale invloed uitoefenen om hier een zo positief mogelijke bijdrage aan te kunnen leveren. 


Emil Wagemakers

Ik ben Emil Wagemakers, de vader van Jasmijn (groep 6/7) en Jort (1/2D) en wij wonen gezellig in de Steinenbuurt.
Ik heb een eigen bedrijf (Het Staat Gedrukt) en daar houd ik me bezig met allerlei soorten drukwerk / signing.
Ik vind het belangrijk dat in de MR zowel de ouders als de leerkrachten mee kunnen denken en kunnen adviseren over de diverse vraagstukken waar de Bijenkorf als school mee te maken krijgt.
Als lid van de MR probeer daar ik een positieve bijdrage te aan leveren.


Marieke Hamersma

Ik ben Marieke Hamersma en sinds schooljaar 2019-2020 nieuw teamlid op de Bijenkorf en leerkracht van groep 3B. Toen ik hoorde dat er een vacature was binnen de MR leek mij dat een goede manier om de school beter te leren kennen en meer betrokken te zijn bij de school. Ik vind het interessant om samen met ouders en leerkrachten mee te denken over beleidsmatige zaken binnen de school. In het verleden heb ik vaker zitting genomen in de MR. Ik vind het erg leuk om mijn steentje bij te dragen aan de MR van de Bijenkorf.  


De MR is bereikbaar via email: SecretarisMR.Bijenkorf@degroeiling.nl 


Een vergadering bijwonen is op dit moment i.v.m. de Corona maatregelen helaas niet mogelijk.


R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept