De Bijenkorf

De Bijenkorf is een middelgrote basisschool van ongeveer 340 leerlingen. De Bijenkorf valt onder het bevoegd gezag van stichting De Groeiling. Een stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs. 


ONZE VISIE/MISSIE IS:

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en kan zich op zijn eigen manier ontwikkelen.

Kinderen leren als ze zich veilig voelen, zichzelf mogen en kunnen zijn en met plezier naar school gaan. Dit betekent, dat we een school zijn waar leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar respecteren. En waar leerlingen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen die een actieve en sociale rol vervullen binnen de gemeenschap van de school.

Ieder kind leert effectief door doelgericht onderwijs. Kinderen leren ook door te ervaren en zelf te ontdekken. Leren vraagt een hoge betrokkenheid van en samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Ieder neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

ONZE KERNWAARDEN ZIJN:

Plezier – Doelgericht – Ervaren – Betrokkenheid – Verantwoordelijk

Onze algemene visie en kernwaarden maken we specifiek naar de onderdelen: onderwijs, pedagogisch klimaat, het team, de ouders en de RK identiteit. Een nadere uitwerking hiervan kunt u vinden in onze schoolgids. Voor ouders en verzorgers die voor hun kind(eren) een school zoeken is de schoolgids een hulpmiddel om tot een juiste keuze te komen. De ouders ontvangen jaarlijks actuele informatie in de vorm van een jaargids en een jaarkalender. Alle documenten kunt u op de website vinden.

Tot slot maakt De Bijenkorf sinds augustus 2012 als eerste in Gouda deel uit van De Vreedzame School.

Voor aanmelding of voor meer persoonlijke informatie kunnen ouders een afspraak maken.

Namens het team en alle geledingen van R.K. basisschool De Bijenkorf.

Wilca Hoekstra, directeur

R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept