De Vreedzame School

De Bijenkorf: een Vreedzame School

 De Bijenkorf is sinds het schooljaar 2012/2013 een Vreedzame School. De eerste in Gouda en de 500ste in Nederland.

Op zoek naar een programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren hebben we hier vanuit onze visie bewust voor gekozen.

De Vreedzame School wil twee dingen combineren: een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap met een goed pedagogisch klimaat.


Ons beleidsplan rondom de sociale veiligheid is hier te vinden.

beleidsplan sociale veiligheid.pdf

 

We doen dit door schoolbreed jaarlijks in onze groepen de volgende thema’s te behandelen:

We horen bij elkaar

“We horen allemaal bij elkaar, dat betekent dat je dingen samen doet en er samen voor zorgt dat de klas gezellig is en blijft.”

(leerling groep 6)

We lossen conflicten zelf op

“Je moet een oplossing bedenken, bijvoorbeeld een opsteker geven.”

“Of je zegt ‘sorry dat ik het van je heb afgepakt’.”

(leerlingen groep 1/2)

We hebben oor voor elkaar

“Je moet luisteren en ook elkaar aankijken.”

“En als je niet goed hebt geluisterd, dan kun je vragen om het nog eens te zeggen.”

(leerlingen groep 3/4)

“Als je naar iemand kijkt, dan kun je ook zien hoe iemand zich voelt bij wat hij zegt.”

(leerling groep 5)

We hebben hart voor elkaar

“Het betekent dat je soms mensen moet troosten, als ze huilen bijvoorbeeld. Dat zou je zelf ook fijn vinden. Anders wordt je nog verdrietiger.”

(leerlingen groep 4)

We dragen allemaal ons steentje bij

“Als er een conflict is, moeten de kinderen zelf naar ons toekomen.”

“En dan moet je proberen om ze zelf een oplossing te laten bedenken.”

“Wij helpen ze daarbij en geven tips om die oplossing te bedenken.”

(mediatoren groep 8)

We zijn allemaal anders

“Ook als je anders bent, kun je hele goede vrienden zijn.”

(leerling groep 5/6)

 

Uit bovenstaande citaten van leerlingen blijkt wel dat ‘De Vreedzame School’ echt in onze genen zit.

Ook de inspectie komt tot die conclusie, zo blijkt uit hun verslag:

“Er heerst een prettige sfeer op De Bijenkorf. De leraren, de leerlingen en de ouders waar de inspectie mee gesproken heeft, bevestigen dit beeld. Er is een sfeer van openheid, leerlingen worden gezien en geaccepteerd en leraren zien actief toe op het bevorderen en bewaken van een goed pedagogisch klimaat. Zowel ouders als leerlingen geven aan dat, zodra zich incidenten voordoen, de school hier adequaat op reageert. Enerzijds gebeurt dit door leraren maar ook door leerlingen - de zogenaamde mediatoren - die hier speciaal voor opgeleid zijn.

Tijdens de lessen heerst er structuur en rust waardoor leerlingen taakgericht kunnen werken. Door duidelijke regels en afspraken weten leerlingen waar ze aan toe zijn. Dit alles draagt bij aan de focus op leren op De Bijenkorf.

De school heeft een overkoepelend veiligheidsbeleid waarin diverse protocollen rondom pesten en straffen zijn opgenomen. Tevens gaat de school regelmatig na of leerlingen en personeel zich veilig voelen en ze gebruikt deze informatie om het klimaat nog verder te verbeteren. Vanaf dit schooljaar gaat de school deze meting bij de leerlingen in de bovenbouw jaarlijks uitvoeren.”

(Uit het verslag van de onderwijsinspectie 9 december 2015)R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept