De Vreedzame School

De Bijenkorf: een Vreedzame School

 De Bijenkorf is sinds het schooljaar 2012/2013 een Vreedzame School. De eerste in Gouda en de 500ste in Nederland.

Op zoek naar een programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren hebben we hier vanuit onze visie bewust voor gekozen.

De Vreedzame School wil twee dingen combineren: een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap met een goed pedagogisch klimaat.


Ons beleidsplan rondom de sociale veiligheid is hier te vinden.

Beleidsplan sociale veiligheid.pdf 


We doen dit door schoolbreed jaarlijks in onze groepen de volgende thema’s te behandelen:

We horen bij elkaar

“We horen allemaal bij elkaar, dat betekent dat je dingen samen doet en er samen voor zorgt dat de klas gezellig is en blijft.”

(leerling groep 6)

We lossen conflicten zelf op

“Je moet een oplossing bedenken, bijvoorbeeld een opsteker geven.”

“Of je zegt ‘sorry dat ik het van je heb afgepakt’.”

(leerlingen groep 1/2)

We hebben oor voor elkaar

“Je moet luisteren en ook elkaar aankijken.”

“En als je niet goed hebt geluisterd, dan kun je vragen om het nog eens te zeggen.”

(leerlingen groep 3/4)

“Als je naar iemand kijkt, dan kun je ook zien hoe iemand zich voelt bij wat hij zegt.”

(leerling groep 5)

We hebben hart voor elkaar

“Het betekent dat je soms mensen moet troosten, als ze huilen bijvoorbeeld. Dat zou je zelf ook fijn vinden. Anders wordt je nog verdrietiger.”

(leerlingen groep 4)

We dragen allemaal ons steentje bij

“Als er een conflict is, moeten de kinderen zelf naar ons toekomen.”

“En dan moet je proberen om ze zelf een oplossing te laten bedenken.”

“Wij helpen ze daarbij en geven tips om die oplossing te bedenken.”

(mediatoren groep 8)

We zijn allemaal anders

“Ook als je anders bent, kun je hele goede vrienden zijn.”

(leerling groep 5/6)

 
R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept