Schoolgids

De inhoud van deze gids vertelt u over de grondslag van de school, de missie van de school, de doelstellingen, de wijze waarop het team van de De Bijenkorf deze zaken wenst te bereiken en andere belangrijke zaken.

Voor ouders en verzorgers die voor hun kind(eren) een school zoeken is deze gids een hulpmiddel om tot een juiste keuze te komen. De ouders ontvangen jaarlijks actuele informatie in de vorm van een jaargids en jaarkalender met allerlei praktische informatie zoals schooltijden, afspraken, kosten en de vakantieregeling.

De Bijenkorf staat onder het bevoegd gezag van de stichting De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel basisonderwijs. Behalve onze school vallen andere katholieke basisscholen in de regio Gouda onder De Groeiling, zoals ook De Oostvogel, een school voor speciaal basisonderwijs in Gouda.

De Bijenkorf werkt zelfstandig, maar voor bovenschoolse zaken wordt samengewerkt met de andere scholen van De Groeiling. Maandelijks overleggen directieleden met elkaar. In dit overleg kunnen nieuwe richtlijnen en wettelijke voorschriften efficiënter uitgewerkt en toegepast worden. Zaken als personeelsbeleid en huisvestingsvoorzieningen worden op alle scholen vanuit dezelfde uitgangspunten geregeld. Download hier de schoolgids 2020-2021.pdf

R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept