Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

Zoals u allen zult weten heeft De Bijenkorf een Ouderraad, welke bestaat uit enkele vaders en moeders die samen met het team allerlei activiteiten organiseren. Dit zijn leuke, gezellige en vaak ook bijzondere activiteiten die ervoor zorgen dat de kinderen met plezier zullen terugdenken aan hun tijd op De Bijenkorf.

Dankzij de inzet van de Ouderraad, maar vooral dankzij de ouderbijdrage die alle ouders aan het begin van het schooljaar betalen, is het mogelijk om de volgende belevenissen te organiseren: 

 • de kinderboekenmarkt;
 • het bezoek van Sinterklaas;
 • de kerstviering;
 • verkleedfeest;
 • projectweek;
 • de paasviering;
 • sportdag;
 • bezoek kinderboerderij;
 • schaatsen;
 • avondvierdaagse;
 • musical groep 8;
 • schoolreisje, kleuterfeest, kamp;
 • moeder- en vaderdag;
 • activiteiten rondom de eerste en de laatste schooldag;
 • bijdrage aan het createam;
 • bijdrage in de vorm van het klassenbudget, waarmee iets voor de klas zelf gedaan of gekocht kan worden.

 Daarnaast hebben zaken als veiligheid in en rond de school (schoolongevallenverzekering, verkeersveiligheid, speeltoestellen) de aandacht van de Ouderraad.

Betrokkenheid

Uw hulp is hard nodig om al die speciale momenten in het schooljaar mogelijk te maken! Alle bovengenoemde activiteiten kunnen namelijk alleen georganiseerd worden met uw financiële steun, in de vorm van de ouderbijdrage. Maar minstens zo belangrijk is de inzet van ouders bij deze evenementen! Hierbij kunt u denken aan structurele hulp door actief deel te nemen aan de Ouderraad, maar zeker ook door de handen uit de mouwen te steken en eenmalig uw hulp aan te bieden tijdens een van deze feestelijkheden. Een leuke manier om bij de school en uw kind(eren) betrokken te zijn.

Heeft u interesse in het werk van de Ouderraad of wilt u meer informatie, neem contact op via secretarisouderraad.bijenkorf@degroeiling.nl

Samen met de leerkrachten, de kinderen én u maken we er weer een topjaar van!

Ouderraad De BijenkorfSamenstelling Ouderraad 2020-2021

De Ouderraad kent een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een aantal leden. In totaal bestaat de Ouderraad uit dertien ouders. Twee leerkrachten wonen namens het team de bijeenkomsten bij.

 

Bestuur:

Marjolijn Schuijt (voorzitter)

Jantien Jonkheijm (secretaris)

Angelique Kok (penningmeester)


Leden: 

Janeke van den Berg-de Zeeuw

Merel Hoogendoorn

Jantien Jonkheijm

Stefanie van Sister

Lindsey Koelewijn

Saskia Laugs
Nathalie v.d. Voort

Ilona Nobel
Selma Boers
Sharon Spaan

 

Leerkrachten: 

Bianca van den Hoek (groep 4) 

Wilt u eens een vergadering bijwonen? Laat het ons weten via secretarisouderraad.bijenkorf@degroeiling.nl


R.K. Basisschool De Bijenkorf
Aalberseplein 6
2805 EG Gouda
0182-516675
Website en ontwerp door Condept